Menu Sluiten

Borstoperaties, schaamlipcorrecties en seksualiteit

Rita Kappel, plastisch chirurg, gaat hieronder in op de consequenties en de risico’s van borstoperaties en schaamlipcorrecties voor de seksualiteit. Zij is van mening dat dit soort operaties, mits zorgvuldig voorbereid met de patiënt en kundig uitgevoerd, een positief effect kan hebben op zelfvertrouwen en levensgeluk.

Wat voor typen borstoperaties zijn er en welke consequenties hebben die voor de gevoeligheid van de tepels en de rest van het borstoppervlak voor de seksuele opwinding?

Plastisch chirurgen doen drie hoofdtypen operaties aan de borsten namelijk de borstverkleining, de borstvergroting en de borstreconstructie. Bij de borstverkleining wordt een deel van de borstklier en een deel van de huid verwijderd. Dit kan zeker consequenties hebben voor de gevoeligheid van de tepels en de rest van het borstoppervlak bij seksuele opwinding. Er zijn meerdere zenuwen betrokken bij het gevoel van de borsten en deze worden bij de operatie vaak doorgesneden. Dat kan betekenen dat delen van de huid minder ‘gevoel’ hebben, en dat kan ook gelden voor de tepel en delen van de tepelhof.

Borstoperaties en seksualiteit

Bij een borstvergroting wordt doorgaans met een borstprothese gewerkt. Er zijn drie soorten hiervan op de markt, te weten: de zoutwater prothese, de siliconen prothese en de Monobloc Hydrogel prothese. In alle drie gevallen is de omhulling van de prothese vervaardigd van een siliconen elastomeer, een soort ‘rubber’. Voor het plaatsen van een prothese moet eerst ruimte worden gecreëerd, de zgn. pocket. Tijdens het maken van deze ruimte is het bijna altijd noodzakelijk dat zenuwvezels worden doorgesneden. Ook dit kan leiden tot verandering van de gevoelssensaties aan de borsten, het minder gevoelig zijn van de tepels en kan ook chronische pijnklachten veroorzaken. Dit geldt voor alle typen borstprothesen. Sommige vrouwen reageren minder goed op siliconen borstprothesen, omdat de inhoud hiervan uitzweet. Ze kunnen een aandoening ontwikkelen die gepaard gaat met extreme vermoeidheid en pijnlijke verharding van de borsten. Dit werkt dan remmend op de seksualiteit.

Bij een borstreconstructie na amputatie is de borstklier niet meer aanwezig en zal de gereconstrueerde borst niet reageren op seksuele prikkels. Gaat het om een borstsparende behandeling, dan kunnen grote delen van de borst nog aanwezig zijn en zal naar gelang de hoeveelheid overgebleven borstklierweefsel er nog een respons van deze borst zijn op seksuele prikkels. Zo’n borst kan worden gereconstrueerd tot het oorspronkelijke volume met lichaamseigen vetweefsel, en ook dan is de kans groot dat de gevoeligheid grotendeels behouden blijft.

Schaamlipcorrecties en seksualiteit

In privé-klinieken staan de laatste jaren ook schaamlipcorrecties op de lijst van mogelijke operaties waaruit vrouwen kunnen kiezen. Deze ingrepen zijn soms slechts ingegeven door esthetische wensen. Is dat medisch verantwoord?

Plastisch chirurgen werken meestal zowel in privé-klinieken als ziekenhuizen en de soort operaties die zij aan de schaamlippen uitvoeren zijn niet locatie-afhankelijk. Doorgaans wordt deze operatie uitgevoerd bij vrouwen die mechanische klachten hebben als gevolg van te sterk ontwikkelde kleine schaamlippen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld niet meer fietsen, of zich hullen in een strakke spijkerbroek. Ook kan er irritatie optreden tijdens de coïtus. In zo’n geval is bij lichamelijk onderzoek te zien dat de kleine schaamlippen niet meer binnen de begrenzing blijven van de grote schaamlippen, zoals het anatomisch gezien hoort, maar eroverheen bloezen. Het gaat dan dus niet om onnodige verkleining van normale kleine schaamlippen, maar om correctie van een afwijking van het normale. De plastisch chirurg is bij uitstek degene die oog heeft voor zowel vorm als functie en is in staat een lichaamsdeel dat afwijkend is te corrigeren naar het normale, met behoud van functie.
Indien de reductie van de kleine schaamlippen deskundig wordt uitgevoerd, dan kan het geen kwaad. De kleine schaamlippen hebben een onmisbare functie. Zij dienen de ingang van de schede goed af te sluiten. Wordt er dus teveel verwijderd, dan wordt deze functie teniet gedaan en geeft dit aanleiding tot uitdroging en infecties van de vagina.

Wat zijn de gevolgen van bovengenoemde schaamlipcorrecties voor de seksualiteit?

Als de correctie datgene oplevert wat de patiënt ervan had verwacht, dan zal dit haar meer zelfvertrouwen geven tijdens het seksuele spel. Na een reductie zullen de mechanische klachten tijdens de coïtus verdwijnen, terwijl de functie van de kleine schaamlippen als zwellichaam behouden blijft.

Sleutelen aan het lichaam, ook als het niet strikt noodzakelijk is op medische gronden, begint gewoner te worden in de wereld waar men over voldoende financiële middelen beschikt. Hoe staat u als chirurg tegenover deze ontwikkeling?

Patiënten/cliënten kunnen de wens hebben een bepaalde correctie te laten uitvoeren aan hun lichaam, met als doel dit te verbeteren of te verfraaien. Een plastisch chirurg is ervoor opgeleid om uit te maken of de wens realistisch is, of deze mogelijk is en wat de consequenties zullen zijn. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan en de operatie op kundige wijze wordt uitgevoerd, dan kan de ‘verbetering’ een positief effect hebben op het zelfvertrouwen en dus de uitstraling van betrokkene. Dat mag als gunstig worden beschouwd, ook al zou de operatie medisch niet noodzakelijk zijn.

Tekst: Rita Kappel en redactie
Tekeningen: Razia Barsatie

Geplaatst in Vrouwelijke seksualiteit