Menu Sluiten

Vrouw, mannelijke arbeidspatroon en geluk

Maaike Kohlen is net afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit, studierichting sociologie, op de vraag of vrouwen wel gelukkiger worden als ze het mannelijke arbeidspatroon overnemen. Hieronder gaat ze in op haar onderzoek.

Wat versta je onder het mannelijke arbeidspatroon?

Onder het mannelijke arbeidspatroon versta ik het fulltime werken, veelal in topfuncties maar ook in lagere functies die voornamelijk door mannen worden uitgevoerd. Deze functies hebben over het algemeen minder goed ontwikkelde secundaire arbeidsvoorwaarden dan de functies waarbij het mogelijk is om in deeltijd te werken. Als gevolg van de mogelijkheid tot deeltijdwerken en de secundaire arbeidsvoorwaarden (flexibele uren, kinderopvang) werken er meer vrouwen in de laatstgenoemde functies en dit lijkt ook niet te veranderen. Mijn onderzoek was er op gericht, te kijken of er buiten de secundaire arbeidsvoorwaarden, andere redenen (geluk) te vinden waren voor deze vrouwen om zich op functies met de vrouwelijke arbeidspatronen te blijven richten.

Bij welke groepen heb je onderzoek gedaan en waarom bij deze groepen?

Met behulp van een bestaand databestand van het C.B.S, heb ik onderzoek kunnen doen onder 55227 respondenten uit de mogelijke beroepsbevolking tussen 16- 68 jaar. Bijna 58% van de respondenten was man, iets meer dan 42% van de respondenten was vrouw. Deze mannelijke en vrouwelijke respondenten heb ik vervolgens kunnen splitsen in werkend- en niet werkend. De groep werkende respondenten heb ik kunnen splitsen in fulltime en parttime werkend. Deze twee groepen heb ik tenslotte kunnen splitsen in vrouwenberoepen en mannenberoepen.

Hoe heb je geluk bepaald?

In mijn onderzoek heb ik de definitie van geluk vastgesteld op een variant van satisfactie, levensvoldoening. Hierbij kan je in een interview de vraag stellen: “In hoeverre bent u tevreden met het leven zoals zich het nu presenteert?”. De resultaten die hieruit voortkomen zijn meetbaar te maken door middel van een indexering van geluk. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de 10- puntsschaal in geluk. Deze is opgesteld door Professor Dr. Ruut Veenhoven, die ook mijn begeleider hierin is geweest.

Wat waren je bevindingen?

Ik heb allereerst een vergelijking gemaakt tussen het geluk van werkende en niet-werkende vrouwen. Over deze vergelijking bestaat al veel onderzoek en ook in mijn onderzoek kwam naar voren dat werkende vrouwen (mannen overigens ook) een vele malen groter geluk laten zien dan niet-werkende mannen en vrouwen.
Vervolgens heb ik een vergelijking in geluk gemaakt tussen parttime en fulltime werkende mannen en vrouwen. Hieruit kwam de bevinding dat parttime werkende mannen een iets groter geluk laten zien dan fulltime werkende mannen. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in de secundaire arbeidsvoorwaarden die de parttime werkende mannen wel ervaren, en de fulltime werkende mannen niet. Onder de parttime en fulltime werkende vrouwen heb ik echter geen significant verschil kunnen vinden. Hieruit kan in vergelijking blijken dat de fulltime werkende vrouwen de secundaire arbeidsvoorwaarden beter waarderen dan de fulltime werkende mannen. Vervolgens ben ik tot de vraag gekomen die ook in dit nummer van Oer Digitaal Vrouwenblad centraal staat: “Zijn werkende vrouwen in mannenberoepen minder gelukkig dan werkende vrouwen in vrouwenberoepen?”.
Mijn conclusie luidt dat er geen verschil in geluk is te vinden tussen vrouwen in vrouwenberoepen of in mannenberoepen en geen significant verschil in geluk te vinden is tussen mannen in mannenberoepensectoren en in vrouwenberoepensectoren.
Op de vraag of vrouwen gelukkiger worden van het mannelijke arbeidspatroon kan ik ontkennend antwoorden. Vrouwen worden van het mannelijke arbeidspatroon niet gelukkiger, maar zij worden er ook niet ongelukkiger van. Ieder voor zich moet de keuze maken die hem of haar het best past.

Tekst: Maaike Kohlen en redactie

Geplaatst in Vrouwen in traditioneel mannenberoepen