Menu Sluiten

Mannen spelen het spel beter

Kilian Wawoe publiceerde Bonus, een zeer toegankelijk boek over het bankwezen en de economische crisis. Wawoe was zelf tot 2010 bankier bij ABN Amro. Hieronder gaat hij in op de economische crisis en de relatie ‘vrouwen en geld’.

Wat zijn de oorzaken van de huidige economische crisis?

De kern van ons kapitalistische systeem is dat ondernemers risico nemen. Dit heeft ons land veel geschonken. Maar in de banksector kan je grote risico’s nemen, terwijl een ander de rekening moet betalen. Banken (zoals IceSave) verkochten risicovolle producten, deden roekeloze overnames (Fortis) of verkochten producten aan klanten die deze helemaal niet konden betalen (DSB). Toen het allemaal mis ging betaalde de belastingbetaler.

Waren er ook vrouwen die een rol hebben gespeeld in dit proces?

Vrouwen staan over het algemeen wat nuchterder tegenover dit soort dingen en hebben daarom een positieve bijdrage aan managementteams.
In mijn boek ga ik in op de drijfveren van managers. Veel mensen denken ten onrechte dat manager worden gedreven door geld. Maar ze worden veel meer gedreven door macht en status. Je hebt niet veel fantasie nodig om te bedenken dat deze kwaal bij mannen meer voorkomt dan bij vrouwen.

De Aziatische economieën groeien en in de top vijftig van machtigste zakenvrouwen komt het merendeel ook uit Azië. Nederlandse vrouwen ontbreken op deze lijst. Heeft u daar een verklaring voor?

Nederland is een vreemd land als het om emancipatie gaat. De grootste moslimlanden ter wereld (Indonesië, Pakistan en India) hebben allemaal gekozen vrouwelijke leiders gehad, in Nederland wachten we nog steeds op de eerste vrouwelijk premier. Ook in het bedrijfsleven zijn er weinig vrouwen.
Ik heb onderzoek gedaan naar de persoonlijkheid van mensen die doorgroeien in een organisatie. Wat bleek? Mannelijke eigenschappen worden het beste beloond, terwijl men toegeeft dat dit niet altijd goed is voor het bedrijf. We hebben nog steeds het idee dat een manager iemand is die goed is in het jagen op mammoets: sterk, snel en directief. Terwijl onderzoek aantoont dat anno 2011 er hele andere eigenschappen van belang zijn.

Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen in dezelfde functies en met dezelfde opleiding. Welke gedragsverandering is nodig om ook hierin een evenwicht te bereiken?

Hoe krijg je een salarisverhoging? Wie denkt dat dat gebeurt omdat de baas je extra wil belonen voor bewezen diensten, dan heb je het mis. Een salaris of bonus komt voor een groot deel tot stand door het spelen van ‘het spel’: gezien worden, je targets halen ongeacht of dit goed is voor het bedrijf, etc. Ik adviseer een aantal bedrijven over hun beloningsbeleid en medewerkerstevredenheid en zie steeds dat mannen ‘het spel’ beter spelen en dat dat beloond wordt terwijl de organisatie er niet beter van wordt. We hebben dus nog wel wat slagen te maken.

Tekst: Kilian Wawoe en redactie
Beeld 1: Anne Tjin

Dr. Kilian W. Wawoe (1972) studeerde Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht waarna hij tot 2010 als Management Trainee Human Resources aan de slag ging bij ABN-AMRO Bank. Tegenwoordig adviseert hij organisaties over het verbeteren van beloningssystemen en het verhogen van de medewerkertevredenheid en is hij als deeltijd docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Geplaatst in Vrouwen, geld en economie