Menu Sluiten

Beeldcolumn 2 – Schone kleren

We kopen met z’n allen bakken met kleding per jaar. Het is goedkoop, en de collecties veranderen elke paar weken, dus je ziet er voor weinig geld tiptop uit. En is er iets nieuws in de mode? Koop je dat toch ook gewoon? Niks mis mee, zegt de Schone Kleren Campagne, een organisatie die opkomt voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Kleding kopen is natuurlijk ontzettend leuk. Maar heb je ook wel eens naar dat labeltje binnenin je nieuwste aanwinst gekeken? Grote kans dat daar Made in Bangladesh staat. Er had trouwens ook Made in India op dat label kunnen staan, want de problemen in de kledingindustrie vinden bijna overal plaats. Arbeiders krijgen lage lonen waarvan ze niet kunnen leven, ze moeten daarom lange dagen maken. Bovendien worden ze geïntimideerd als ze voor zichzelf op willen komen via een vakbond. 80% van de drie miljoen kledingarbeiders in Bangladesh is vrouw; zij zijn dan ook een gemakkelijke prooi voor misbruik.

Onze (goedkope) kleding wordt gefabriceerd ten koste van anderen, helaas. Dat kan anders, dat móét anders. Elke werknemer, waar ook ter wereld, verdient een veilige werkplek, goede arbeidsomstandigheden en een eerlijk salaris. Wellicht kunnen wij, gretige shoppers, letten op wat we kopen, hoeveel, en waar. Koop dus ‘schone kleren’. Koop minder. Wellicht tweedehands. En ruil! Met vrienden en familie samen ruil ik me een ongeluk, en ik heb altijd wat leuks en nieuws in m’n kast hangen. Ook mijn dochter komt niets te kort, want ook kinderkleding ruilen we gretig. Wat overblijft, wordt geschonken aan een goed doel of sociaal project.

Foto 1 & 2: Kledingruil in het cafe van mijn moeder, de Heksenketel in Roosendaal.
(swap at my mothers bar in Roosendaal)


Foto 3 & 4: Kinderkledingruil op de crèche van mijn dochter, Het Kleine Volkje in Leiden.
(swap at the nursery of my daughter in Leiden)


Dus, heeft je garderobe behoefte aan wat zomerse jurkjes of kekke truitjes, organiseer een kledingruil met vrienden, of download de Talking Dress app, een gids voor het vinden van eerlijke kleding. Of kom in actie samen met de Schone Kleren Campagne! Na de instorting van het Rana Plaza in april heeft deze organisatie samen met hun supporters meer dan 40 bedrijven zover gekregen om een veiligheidsakkoord te ondertekenen. Meer dan een miljoen mensen tekenden de petities, schreven brieven en berichtten naar merken en begonnen spontaan hun eigen acties waarmee ze merken opriepen zich aan te sluiten bij het veiligheidsakkoord. Een enorme overwinning, die ervoor kan zorgen dat een ramp als in Bangladesh niet nog een keer gebeurt. Ook jij kan je favoriete merken laten weten dat je wilt dat jouw kleding veilig wordt geproduceerd en arbeidsters een een loon krijgen waarvan ze fatsoenlijk kunnen leven. Check www.schonekleren.nl

Veel dank gaat uit naar Gmb Akash voor het delen van zijn bijzondere foto’s en zijn vertrouwen in OER, en naar Mirjam van Heugten, public outreach coördinator van de Schone Kleren Campagne, voor de achtergrond informatie en tekstuele bijdrage.

English version: Clean clothes

We buy tons of clothing per year. It is cheap, and the collections change every few weeks, so you look tiptop for little money. And is there something new in fashion? Simply buy that too! Nothing wrong with that, says the Clean Clothes Campaign, an organization fighting for better working conditions in the garment industry. Buying clothes is, of course, great fun. But have you ever looked at the label inside your latest purchase? It probably says ‘Made in Bangladesh’. It can also say ‘Made in India’, because the problems in the garment industry take place almost everywhere. Workers receive low wages from which they cannot live, they must therefore work long hours and they’ll be intimidated if they want to represent their rights through a union. 80% of the three million garment workers in Bangladesh are female; women are also an easy target for abuse.

Our (cheap) clothes is manufactured at the expense of others, unfortunately. And this must change! Every employee, wherever working in this world, deserves a safe workplace, good working conditions and a fair salary. Perhaps we, as eager consumers, can be aware of what, how much, and where we buy our clothes. So buy ‘clean clothes’. Buy less. Perhaps secondhand. And swap! Together with friends and family I swap regularly, and I always have nice and new clothes in my closet. We also swap children clothes, so my daughter has a well stocked wardrobe as well. What remains from the swap is being donated to charity.

So, if your wardrobe needs some summer dresses or funky sweaters, organize a swap with friends, or download the Talking Dress app, a guide for finding fair clothing. Also, check the Clean Clothes Campaign! After the collapse of the Rana Plaza in April, they have gotten over 40 companies to sign a security agreement. More than a million people signed petitions, wrote letters and messages to brands and spontaneously began their own actions, in which they called brands to join the security agreement. This is a huge victory, that could ensure that a disaster like this one in Bangladesh does not happen again. You too can tell your favorite clothing brands you want their clothes to be produced safely and for a suitable salary. Check www.schonekleren.nl

Many thanks to Gmb Akash for sharing his special photos and for his confidence in OER, and to Mirjam van Heugten, public outreach coordinator for the Clean Clothes Campaign, for the background information and textual contributions.

Column: Patricia Börger
Beelden: Patricia Börger

Geplaatst in Black is beautiful